Apel

A P E L

Fundacji „ TARA” w sprawie ukształtowania ogólnokrajowej struktury  OBYWATELSKICH STOWARZYSZEŃ OBRONY ZWIERZĄT

Szanowni Państwo !
W dniu 22 maja przypada kolejna rocznica ustanowienia przez Klub Gaja OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW ZWIERZĄT– święta naszych „braci młodszych”. Każdego roku rocznica uchwalenia w 1997 r. ustawy o ochronie zwierząt pobudza opinię publiczną do snucia refleksji nad ich losem. Ujawniane w mediach fakty dowodzą, że LOS wielu zwierząt – nie tylko domowych (głównie psów i kotów), także gospodarskich (szczególnie koni) i innych (dzikich i wymienionych w art.15 ust. 1 ustawy) jest w Rzeczypospolitej Polskiej bardzo często WYJĄTKOWO DRAMATYCZNY!

 1. Organy władzy publicznej starają się temu zapobiec: nowelizują akty prawne, w których m.in. wprowadzają obostrzone rygory odpowiedzialności karnej, szczególnie za znęcanie się nad zwierzętami, które w Polsce, w okresie ostatnich lat przybrało – w różnorodnej postaci – charakter jaskrawo sprzeczny z zasadami humanizmu!
  DOCENIAJĄC działania legislacyjne władz stanowiących i wykonawczych w zakresie nowelizacji prawa obowiązującego i wprowadzania w życie nowych aktów normatywnych dotyczących generalnie ochrony zwierząt, należy mieć na uwadze, że każdy proces stanowienia prawa, to zawsze TYLKO pierwszy krok w kierunku stosowania prawa – czyli przestrzegania jego norm przez wszystkie podmioty do tego zobowiązane! W tych procedurach powinny dominować zasady: znajomości norm prawa oraz ich dobrowolnego stosowania. Brak tych podstawowych elementów świadomości prawnej u obywateli – rodzi wyłącznie skutki natury negatywnej z punktu widzenia interesu publicznego, w postaci naruszania jego norm: nieświadomego, jak i świadomego!
  Funkcjonujący system ochrony prawnej zwierząt jest oparty na domniemaniu POWSZECHNEJ znajomości jego zasad przez obywateli, jako wiarygodnym, najbardziej skutecznym elemencie oddziaływania na ich świadomość! Eksperci odwołują się do fundamentalnej zasady prawa rzymskiego:” Ignorantia iuris nocet”- czyli: „Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia”. Ona ma przekonywać obywateli o konieczności zaznajomienia się z treścią jego norm, pod rygorem stosowania przeciwko nim sankcji w nich zawartych. Ale nadmiar jego norm i skomplikowane metody ich publikacji utrudniają wielu ludziom zapoznanie się z ich treścią, tym samym uniemożliwiają przestrzeganie zasad dotyczących ochrony prawnej zwierząt.
 2. Funkcjonujący w Polsce system ochrony zwierząt WYMAGA radykalnych zmian natury formalno – prawnej, dotyczących zapewnienia bezpośredniego, AKTYWNEGO udziału obywateli we WSZYSTKICH działaniach organów władzy publicznej. W aktualnym modelu procedur ochrony zwierząt rolę DOMINUJĄCĄ spełniają funkcjonariusze publiczni, których nie można wyeliminować z tych działań, a wręcz odwrotnie: wesprzeć ich z uwagi na wiedzę profesjonalną, którą dysponują.
  Ale ich aktywnymi partnerami w tej różnorodnej, wielofunkcyjnej działalności P O W I N N I BYĆ ZAWSZE MIESZKAŃCY GMIN. We wszystkich gminach – jako w podstawowych jednostkach podziału terytorialnego państwa – zamieszkują ludzie i razem z nimi przebywają zwierzęta przez nich hodowane. Każda gmina jest siedliskiem zbiorowym zwierząt, odgrywających zróżnicowane role w życiu jednostek ludzkich.
 3. PRAWEM I OBOWIĄZKIEM humanitarnym, moralnym i ustawowym każdego człowieka jest aktywna obrona zwierząt. Według podstawowych zasad obowiązujących powszechnie i z reguły eksponowanych w prawie międzynarodowym: 1) każde zwierzę ma PRAWO oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony,
  2) człowiek ma OBOWIĄZEK wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierzęcia!
  Fundacja „TARA” realizując własne cele statutowe – jako organizacja pożytku publicznego – zwraca się z APELEM do wszystkich osób, które przebywają na terytorium Polski, aby na zasadach wynikających z treści art. 3 – 5 prawa o stowarzyszeniach rozważyły możliwość podjęcia w GMINIE, w której zamieszkują, bądź prowadzą określonego rodzaju działalność – inicjatywy założenia Obywatelskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt – i uczestniczyły dobrowolnie w jego funkcjonowaniu.
  Jest to koncepcja Fundacji „TARA”. Jej celem podstawowym jest organizacja – w skali kraju – struktury stowarzyszeń obywatelskich o nowoczesnych programach działania, wspartych na normach prawa krajowego i międzynarodowego – koncentrujących głównie uwagę na ochronie WSZYSTKICH zwierząt w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i w miejskich – jako w podstawowych jednostkach terytorialnych państwa; czyli w miejscach hodowli i pobytu bezpośredniego (dotyczy to zwierząt towarzyszących).
  Naszym zdaniem powołanie odrębnych struktur stowarzyszeń w każdej gminie – według woli osób tym zainteresowanych, działających na zasadach pełnej samodzielności – zezwoli ich członkom także na wyodrębnienie w statutach przez nich uchwalonych – zadań związanych ze specyfiką ochrony zwierząt hodowanych w konkretnej jednostce terytorialnej i skupieniu się na tej działalności.
  Dostrzegamy możliwość koncentracji działań stowarzyszeń na ochronie określonego rodzaju zwierząt, wymagających szczególnie troskliwej opieki na terenie gminy. GENERALNIE dotyczyć to WINNO ZAWSZE zwierząt bezdomnych oraz tych, których właściciele nie wykazują należytych starań o nie, wręcz ZNĘCAJĄ się nad nimi!
  Nasz A P E L kierujemy do WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI, ŚWIADOMI, że nasi „BRACIA MŁODSI” ze względów genetycznych są pozbawieni możliwości samodzielnej obrony przed wszelkiego rodzaju BARBARZYŃSKĄ AGRESJĄ ze strony„ BRACI STARSZYCH”- tych DWUNOŻNYCH, CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ISTOT, określanych BEZPODSTAWNIE SZCZYTNYM mianem HOMO SAPIENS! Zwierzęta nie umieją mówić, nie mają dostępu do organów ścigania ZBRODNI OKRUTNYCH – na nich dokonywanych. „WYMIAR NIESPRAWIEDLIWOŚCI” C Z Ę S T O sprawują nad nimi w SPOSÓB NIKCZEMNY ich właściciele i opiekunowie – OSOBNICY POZBAWIENI LUDZKIEJ GODNOŚCI!
 4. Fundacja do 31 maja br. przekaże do wiadomości publicznej projekt statutu wzorcowego OBYWATELSKIEGO STOWARZYSZENIA OBRONY ZWIERZĄT – z uprzejmą prośbą ADRESOWANĄ do wszystkich osób zainteresowanych udzieleniem pomocy zwierzętom, o zapoznanie się z jego treścią i rozważenie możliwości powołania Stowarzyszenia.

Scarlett Szyłogalis

Skomentuj

Nasza strona używa ciasteczek (tzw cookies). dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Zamknij